Levenstestament


Er kan een moment in uw leven komen, dat u uw eigen financiële belangen niet langer kunt behartigen. U kunt geen zelfstandige beslissingen meer nemen op financieel gebied. Wanneer u niets heeft geregeld, kan het in dat geval zijn dat de kantonrechter een bewindvoerder benoemd. Een bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen, alle financiële zaken. De bewindvoerder kan iemand zijn, die u zelf niet gekozen zou hebben.

Het levenstestament is momenteel heel erg in opkomst. Door een levenstestament te maken en zelf een levensexecuteur te kiezen en benoemen, heeft u hierin uw eigen keus. Doordat u er tijdig en goed over nadenkt stelt u eigenlijk uw eigen draaiboek samen. Wat dient er te gebeuren op het moment dat u zelf geen beslissingen meer kunt maken op onder andere financieel gebied.

Hoe benoemt u een levensexecuteur?

De levensexecuteur wordt benoemd in het levenstestament, dat net als een gewoon testament, wordt opgemaakt door een notaris. Het testament wordt opgeslagen in het centrale levenstestamentenregister. BCN Bewindvoering & Inkomensbeheer is ook in dit register als benoembare levensexecuteur opgenomen. U kunt zelf kiezen wie u tot levensexecuteur wilt benoemen. Het is wel van belang dat u uw levensexecuteur vertrouwt. Er is regelmatig contact met elkaar. In veel gevallen wordt een kind of familielid benoemd als levensexecuteur. Maar soms is dat niet mogelijk of niet wenselijk. Heeft u geen betrokken familielid die deze taak op zich wil nemen of twijfelt u of de onderlinge verhoudingen binnen uw familie verstoord raken, dan kunt u BCN Bewindvoering & Inkomensbeheer laten benoemen als professioneel levensexecuteur.

Wat mag en doet een levensexecuteur?

De levensexecuteur voert alleen die taken uit waarvoor u ons bevoegdheden heeft gegeven. Bevoegdheden kunnen verdeeld worden over meerdere levensexecuteurs. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een levensexecuteur voor het de financiële bevoegdheden te benoemen en een andere levensexecuteur voor uw medische gesteldheid, uw zorg en welzijn. BCN Bewindvoering & Inkomensbeheer kunt u alleen benoemen voor financiële bevoegdheden.

Tijdens een intensief voortraject bespreekt de levensexecuteur samen met u welke bevoegdheden er aan BCN Bewindvoering & Inkomensbeheer worden toegekend. Er kunnen ook beperkingen worden opgenomen. U kunt opnemen dat de levensexecuteur voor bepaalde handelingen toestemming nodig heeft. U kunt ook een levensexecuteur opnemen, die controleert en toezicht houdt. BCN Bewindvoering & Inkomensbeheer kan ook een toezichthoudende of controlerende rol aannemen.

Wat de levensexecuteur doet, hangt dus af van de bevoegdheden die u in uw levenstestament hebt opgenomen.

Wanneer start de levensexecuteur?

De levensexecuteur start met zijn werkzaamheden, zodra u zelf aangeeft dat ze gestart moeten worden. Samen met de levensexecuteur maakt u hier specifieke afspraken over. 

Het verschil tussen een executeur en een levensexecuteur?

Een executeur is degene die de laatste wil uitvoert van de persoon die is overleden. Zijn juridische bevoegdheid start dus pas na het overlijden. De executeur mag, juridisch, voor het overlijden niets doen. Ook niet bij ernstige ziekte of dementie. De levensexecuteur en executeur mogen en kunnen wel dezelfde persoon zijn.

Wat kunnen wij voor u doen

Wilt u meer informatie over het levenstestament of wenst u een persoonlijk gesprek in uw eigen vertrouwde woonomgeving, neemt u dan nader contact met ons op, graag gaan wij verder met u in gesprek.

Tijdens dit gesprek kunnen wij u nader informeren over de controle op de levensexecuteur. De verschillen met het beschermingsbewind, de rol van de toezichthouder en de wilsonbekwaamheid in het algemeen. Aan de hand van uw persoonlijke wensen, kunnen wij u nader informeren op mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij kunnen u specifiek informeren over uw regeling op maat.

Na dit eerste gesprek wordt er samen bepaald hoe het vervolgtraject er uit gaat zien